B. VICE MAYOR (8)OPLAN MEDICAL SA BARANGAY

House-to-house magbisita ang mga nurses, BHW ug BNS ug magdala sila ug mga basic nga mga tambal nga libre. Ang purok chairman pud bilinan ug mga basic nga tambal para sa dali nga maka inum dayon ug tambal ang mga naay balatian.

doc OCA