C. CAASI (1)

  • Pagahin ug luna sa mga relocation or urban poor, para sa  mga kabus nga kaigsuonang walay luna nga mapuy-an.
  • Programa para maprotektahan  ang atong mga kadagatan.
  • Sama sa pagtanum ug mga bakhawan sa mga kilid sa suba ug kadagatan.
  • Magbutang ug mga artificial reef para mapuy an sa mga isda para  didto sila magitlog ug managhan.